Výpočet výrazů s neznámými hodnotami proměnných Víme, že a + b + c = 7 a máme zjistit, kolk je 5a + 5b + 5c

video