Přihlásit se

Khan Academy v Oaklandské střední škole v Kalifornii Dva učitelé v Oaklandu, California vyprávějí své příběhy, jak zapojili Khan Academy do své výuky a jak to ovlivnilo jejich studenty.

Pro mě je nejzábavnější pozorovat své studenty, jak je začíná bavit matematika. Protože já jsem matematický nadšenec. Studenti nejdřív říkali: "Matematika je příšerná, nesnáším ji!" Ale postupem času je to začalo bavit, když začali chápat, o co jde. Já i ředitel jsme ve stejný den uslyšeli v National public radio zprávu o Khan Academy, kde mluvili o těchto videích. Zmínili se také o cvičeních. Oba jsme reagovali stejně. Cože? Jaká cvičení? Khan dělá nějaká cvičení? Když jsme si uvědomili, že opravdu nabízí cvičení, řekli jsme si, že do toho musíme proniknout hlouběji. To je něco, co bychom mohli skutečně použít. Již jsme zkoušeli online vyučování, ale moc to nefungovalo. Tak jsem zkusila Khan Academy, a pochopila jsem, o kolik je lepší. Jak moc se toho studenti mohou naučit. Byla jsem nadšená z toho, že výuka přes online forum opravdu funguje. Na Khan Academy nás překvapil způsob, kterým se Khan snaží změnit zvyky dětí. Dříve, když jim přišlo, že domácí úkol je moc náročný, neudělali ho. "To nezvládnu, nebudu to dělat." Zatímco Khan... "Ale nemůžeš jen tak přestat, protože jak se chceš potom posunout dál?" Prostě je to svádělo k větší snaze. Začínali vyvíjet úsilí, začínali přebírat zodpovědnost za své vzdělání. Studentům středních škol ale hlavně chybí úplné základy. Mají velké mezery hlavně v počítání se zápornými čísly, zlomky, desetinnými čísly. Dostanou se do deváté třídy a myslí si: "Tohle už znám, už jsem se tím zabýval." Ale Khan Academy na to řekne: "Asi ne dostatečně, protože tenhle příklad jsi vyřešil špatně." Jsou konfrontováni se svou falešnou sebejistotou a uvědomí si: "Aha, tak teď se to opravdu musím naučit." A konečně se to naučí. Vlastně poprvé. Každých rok testujeme nové studenty. Ještě před začátkem školy jim dáme test z algebry. Už se učili algebru, ale my chceme vědět, jak dobře na tom jsou. Bohužel jsou jejich znalosti velice nízké. Za poslední dva roky byl průměrný výsledek prváka z testu z algebry 17% procent. Oba roky stejně. Předchozí roky třída nevyužívala Khan Academy, tento však ano. Stejné učivo, stejný učitel. Nebylo to tím, že jsme se změnili my, ale Khan je ten faktor proměny. Výsledky našich studentů se výrazně zlepšily. Průměr loňského roku byl 37%, letošního 72%. Některé studenty to velmi povzbudilo. Uvědomili si, že vlastně mohou studovat, co si přejí když budou mít požadované učivo splněno. Mám i studenty, kteří už se učí diferenciální počet, pak hned přeskočí na geometrii, protože jim to přijde zajímavé. Jiným studentům trvá déle, než na to přijdou, protože se stále zabývají s požadovanými úkoly. Ale čím dál více se zdokonalují, těší je se rozhodovat, co by rádi studovali. Máme dvě různé třídy. V mé třídě nejsou žádné počítače. Ale potom mám také počítačovou učebnu, kde děti dvakrát nebo třikrát týdně pracují pouze na počítači. Když pracují se mnou, já jm vysvětluju problémy, oni se zabývají problémy. Ten rozdíl je v tomto. Moje děti jsou do výuky více zapojeny. Více jim pomáhám s řešením rovnic, počítáním kvadratických rovnic, zobrazováním parabol. Předtím úkoly nedělali, teď ano. Ale je to díky Khan Academy. Khan se snaží o změnu toho, co musí být nutně změněno, a to jsou jejich učební návyky. Dělá z nich více zodpovědné jedince. Khan mi pomáhá tuto bitvu vyhrát. A je to bitva, kterou bych sama vyhrát nemohla. Teď když jsou děti plně zapojené, je pro mě větší výzva učit matematiku. Teď musím najít způsob, jak je zasvětit hlouběji do mnohem komplexnějších probémů, řešení složitějších slovních úloh. Protože jsou zapojení a připravení. Myslím, že největší změna u našich studentů nastala v pochopení studijních procesů. Studenti si mysleli, že když jim učitel sdělí informaci, oni tomu automaticky skvěle bez učení rozumí. Právě toto Khan změnil. Teď si studenti uvědomili, že je to právě jejich práce, problém pochopit. My je podporujeme, ale oni jsou zodpovědní za porozumění.
video