Pythagorova věta
Pythagorova věta (6/14) · 9:39

Určení vzdálenosti dvou přímek Pomocí Pythagorovy věty určíme vzdálenost dvou bodů (přímek).

Navazuje na Obvod a obsah.
video