Pythagorova věta
Pythagorova věta (14/14) · 10:23

Další důkaz Pythagorovy věty Dokážeme si Pythagorovu větu jiným způsobem, tentorkát s využitím rovnoběžníků.

Navazuje na Obvod a obsah.
video