Pythagorova věta
Pythagorova věta (13/14) · 9:53

Důkaz Pythagorovy věty s užitím podobnosti trojúhelníků Dokážeme si Pythagorovu větu jiným způsobem, pomocí podobnosti trojúhelníků.

Navazuje na Obvod a obsah.
video