Úhly
Úhly (6/10) · 3:35

Určování rovnoběžných a kolmých přímek Jak určíme, které přímky jsou rovnoběžné a které kolmé?

Navazuje na Přímky.
video