Úhly
Úhly (7/10) · 1:43

Rozklad úhlu Použijeme znalosti o přilehlých úhlech k rozkladu úhlu na dva menší spočítáme jejich velikost.

Navazuje na Přímky.
video