Úhly
Úhly (5/10) · 2:08

Rovnoběžky a kolmice - úvod Uvedeme si základní terminologii týkající se rovnoběžnosti a kolmosti.

Navazuje na Přímky.
Povíme si něco o dvou termínech, se kterými se setkáte všude v geometrii a vlastně všude v matematice. Jeden z nich je kolmost. A většinou, lidi říkají, že je něco kolmé. Hm. Píšu to špatně, kolmice a rovnoběžky. Takže kolmice jsou 2 přímky které se protínají a svírají pravý úhel. Takže o čem mluvím? Takže, tohle je jedna přímka a tohle je druhá. Řekneme, že tyhle dvě přímky jsou kolmé, když se protínají a svírají pravý úhel. Takže tady se jasně protínají. Proto, aby se protly v pravém úhlu, tak úhel mezi těmito dvěma přímkami musí být 90 stupňů. A pokud jeden z těchto úhlů má 90 stupňů, pak i ostatní budou mít 90 stupňů. Takže toto je 90 stupňů a tyto přímky kolmé. A pokud je tady 90 stupňů, tady to bude 90 stupňů, toto bude taky 90 stupňů a tady to taky bude 90 stupňů. Takže pokud jeden z nich má 90 stupňů, ty ostatní budou mít taky 90 stupňů a ty přímky budou kolmé. Pokud máte 2 přímky, které se ve dvourozměrném prostoru, jako je třeba papír nebo tahle obrazovka, nikdy neprotnou, a zůstávají pořád ve stejné vzdálenosti od sebe, říkáme o nich, že jsou rovnoběžné. Takže tahle přímka a tahle přímka, tak jak jsem je nakreslil, jsou rovnoběžky. Neprotínají se. Obě jdou v podstatě stejným směrem, ale jedna je jakoby posunutou verzí té druhé. Nikdy se navzájem neprotnou. Takže tyhle dvě přímky jsou rovnoběžné. Pokud máme dvě přímky, které se protínají, ale nesvírají pravý úhel, takže řekněme... že máme tuhle přímku a tuhle přímku... A ty jasně nesvírají pravý úhel. Takže je nenazýváme ani kolmice, ani rovnoběžky. Tyto přímky se jen protínají, říkáme jím různoběžky
video