Úhly
Úhly (5/10) · 3:06

Rovnoběžky a kolmice - úvod Uvedeme si základní terminologii týkající se rovnoběžnosti a kolmosti.

Navazuje na Přímky.
video