Úhly
Úhly (2/10) · 7:37

Měření úhlu a oblouku kružnice Jak souvisí velikost úhlu s délkou oblouku kružnice?

Navazuje na Přímky.
video