Úhly
Úhly (3/10) · 8:22

Měření úhlů ve stupních Jak měřit velikost úhlu ve stupních?

Navazuje na Přímky.
video