Úhly
Úhly (8/10) · 4:53

Dokazování shodnosti úhlů Pomocí jednoduchého dopočítávání si ukážeme, že dva úhly ve dvou podobných trojúhelnících mají stejnou velikost.

Navazuje na Přímky.
video