Úhly
Úhly (1/10) · 6:49

Základní poznatky o úhlech Jaká je definice úhlu? A jak označit úhel za pomoci bodů na něm (včetně vrcholu)?

Navazuje na Přímky.
video