Úhly
Úhly (4/10) · 5:32

Ostré, pravé a tupé úhly Jaký je rozdíl mezi ostrými, tupými a pravými úhly?

Navazuje na Přímky.
V tomto videu vám představím terminologii, kterou používáme, když mluvíme o základních typech úhlů. Terminologie, kterou vám představím, zní: 'ostrý' úhel, 'pravý' úhel a 'tupý' úhel. Myslím, že když si je projdeme, bude všechno hned jasné. Ostrý úhel je úhel - jen je v rychlosti nakreslím, potom snad všechno začne dávat smysl. Ostrý úhel může vypadat asi takhle. Nakreslil jsem dvě čáry, vycházející z jednoho bodu. Ostrý úhel je například tento úhel. Také bych mohl nakreslit ostrý úhel tak, že bych měl dvě přímky, které se protínají, a tento úhel by byl ostrý a ten druhý také. Oba jsou ostré. Vidíme, že ostré úhly jsou úzké, menší než pravé úhly. Pravé úhly vzniknou, když polopřímky nebo přímky jsou... - nechci tady použít slovo 'kolmé' - Prostě jestli jedna půjde vodorovně, ta druhá půjde svisle. Nejdřív to nakreslím se šipkami. Pravý úhel: jedna šipka jde zleva doprava a ta druhá zespoda nahoru. Tento úhel je pravý. Mohl bych to tam napsat, ale je to důležitý úhel, a proto má svou značku. Obecně značíme pravé úhly tak, že do nich nakreslíme takový polo-čtvereček. (V ČR se setkáte spíše s tečkou v úhlu) Ten mi říká, že úhel je pravý, a jestli jde tahle šipka zleva doprava, tahle jde přesně zdola nahoru. Že to... jak to jen říct? Myslím, že nejlepší vysvětlení, proč se tomu říká 'pravý úhel', je, že tahle šipka je úplně nastojato když ji srovnáme s touto. Nakreslím to teď s přímkami. Jestli mám jednu takto a druhou takto, pravý úhel je tady, vlastně všechny úhly jsou pravé. Znamená to, že kdyby tato přímka byla zem, tato přímka by k ní byla kolmá. Takže kterýkoliv úhel tady je pravý úhel. Když jsme si stanovili, co je pravý úhel, můžu vám říct definici ostrého úhlu. Ostrý úhel má větší sevření. To znamená, že je menší než pravý úhel. Až si řekneme něco o radiánech a úhlových stupních, kterými úhly měříme, uvidíte, že pravý úhel můžeme vyjádřit jako 90 stupňů. Toto je méně než 90 stupňů. Chápejte to tak, že tento úhel je méně otevřený, je užší. Jeho přímky... Jednu přímku byste museli otočit méně, abyste se dostali ke druhé. Zde byste museli otočit víc, až takto, zde stačí jen trochu. Takže ostrý úhel je menší než pravý úhel. Možná vám je již jasné, jaký bude tupý úhel. Bude větší než pravý úhel. Nakreslíme si nějaké tupé úhly. Tupý úhel by mohl vypadat, aby to bylo jasnější... ...mohl by vypadat takto. Pokud by to byl pravý úhel, tato přímka by byla... vypadala by asi takto. Byla by úplně svislá ve srovnání s touto, pokud by tato byla vodorovná, což ale nevidíme Tato oranžová polopřímka je více otevřená, takže je to tupý úhel. Pochází to z každodenního života, ostrý úhel znamená velmi ostrý, tupý znamená nepříliš ostrý. Tento úhel vypadá jako ostrý hrot, tedy, že se moc neotevírá. Takže je ostřejší oproti ostatním úhlům a objektům. Jen se vám to snažím vysvětlit pomocí spojitostí. Tento je méně ostrý. Je velký a otevřený. Nebude například... Vlastně to není vhodný příklad. Chápejte to tak, že je více otevřený nebo že je větší než pravý úhel. Je větší než 90 stupňů, pokud bychom ho změřili. Museli bychom otočit tuto polopřímku více, aby se dostala k této, v porovnání s pravým úhlem, a mnohem více ve srovnání s ostrým úhlem. Pokud bych nakreslil přímky, které úhly by byly tupé a které ostré? Vezmeme si úhly, které jsem nakreslil, tyto dva jsou ostré a tyto dva tupé. Tento a tento jsou tupé úhly. Vlastně jsem je nakreslil i sem. Tento a tento jsou tupé. Je to velmi jednoduché. Pokud jedna přímka nebo polopřímka jde ve srovnání s druhou shora dolů, a druhá zleva doprava nebo je zcela kolmá, tehdy mluvíme o pravém úhlu. Pokud jsou k sobě přímky blíž, musíte je otočit méně, pak hovoříme o ostrém úhlu. Pokud je musíte otočit více, mluvíme o tupém úhlu Už jen když se na ně podíváte, je snadné je rozlišit.
video