Obvod a obsah
Obvod a obsah (10/26) · 3:44

Měření stejného obsahu pomocí různých jednotek Změříme obsah rovinného obrazce pomocí různých jednotek a zkusíme je mezi sebou převést.

Navazuje na Rovinné obrazce.
Mám tu dva stejné obdélníky a chci je oba změřit, chci změřit, kolik místa zabírají na obrazovce. A chci je změřit pomocí dvou různých jednotek. Protože jsou stejné, je jasné, že zaberou stejnou plochu. Budou mít stejný obsah. Ale uvidíme, že je můžeme změřit použitím různých jednotek. Takže, tento první. Řekněme, že měří na šířku jednu stopu. Takže, jedna stopa na šířku. A taky měří jednu stopu na výšku. Takže obsah je roven jedné čtvereční stopě. Je to určitě čtverec, má stejnou šířku i výšku. A oba rozměry jsou jedna stopa. Takže tomu můžeme říkat jedna stopa čtvereční. Podívejme se, kolik čtverečních stop se vejde do jednoho obdélníku. Podstatné je, že to budeme měřit ve čtverečních stopách. Chceme zakrýt celý prostor bez překrývaní a bez překračování okrajů. Takže: 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 6 v první řadě. A pak tu máme: 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Tento obsah, který je roven obsahu tady dole, je ve čtverečních stopách roven... Obsah je roven: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 čtverečních stop. 12 čtverečních stop Teď se pokusíme změřit stejný obsah v jiné jednotce. A vytvořím tuto jednotku Nazvu ji „furgle“. A rozměry „furgle“ jsou dvakrát tak velké jako stopa. Tato vzdálenost je „furgle“. To je jedna „furgle“. Je to něco, co jsme si vymysleli jen pro toto video. Většina lidí nebude vědět, co „furgle“ je. Takže šířka je jedna „furgle“ a výška je jedna „furgle“. V tom případě může říct, že toto je čtvereční „furgle“. Podívejme, kolik čtvereční „furglí“ se sem vejde. Stejný obsah jako je 12 čtverečních stop. Jen to nakopíruji a vložím. Takže kopírovat... a potom vložit. Tak jednu můžeme dát sem, další tady a třetí „furgli“ sem! Takže máme 1, 2, 3 „furgle“ čtvereční. Takže obsah v čtverečních „furglích“ je 3 „furgle“ čtvereční. Je to stejný obsah jako tady. Tři „furgle“ čtvereční se rovná 12 čtverečních stop. Zabírají stejnou plochu. A o čem chci, aby jste popřemýšleli je, kolik čtverečních stop má jedna „furgle“?
video