Obvod a obsah
Obvod a obsah (10/26) · 3:44

Měření stejného obsahu pomocí různých jednotek Změříme obsah rovinného obrazce pomocí různých jednotek a zkusíme je mezi sebou převést.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video