Obvod a obsah
Obvod a obsah (15/26) · 3:21

Úvod k obvodu Představíme si obvod, vysvětlíme si ho a uvedeme si k němu pár příkladů.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video