Obvod a obsah
Obvod a obsah (9/26) · 4:17

Úvod k obsahu a jednotkovým čtvercům Základy a principy výpočtu obsahu rovinného obrazce a jeho rozložení na jednotkové čtverce.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video