Obvod a obsah
Obvod a obsah (11/26) · 5:20

Obsah obdélníku jako součin stran nebo součet čtverečních jednotek Spočítáme příklad na obsah obdélníku pomocí sečtení čtverečních metrů, a následně pomocí vynásobení délek jeho stran.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video