Obvod a obsah
Obvod a obsah (25/26) · 1:53

Výpočet obvodu kruhu z obsahu Použijeme znalost obsahu kruhu k vypočítání jeho obvodu.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video