Obvod a obsah
Obvod a obsah (6/26) · 3:57

Výpočet obsahu obrazce přeskládáním částí Rozdělíme si obrazec na menší části, které přeskládáme. Pak spočítáme jeho celkový obsah.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video