Obvod a obsah
Obvod a obsah (7/26) · 5:15

Výpočet obsahu rozdělením tvaru na části Rozdělíme si obrazec na menší části, z kterých pak spočítáme jeho celkový obsah.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video