Obvod a obsah
Obvod a obsah (23/26) · 2:01

Části kružnice Vysvětlíme si pojmy týkající se kruhu a kružnice: střed, poloměr, průměr a obvod.

Navazuje na Rovinné obrazce.
Nakreslete kružnici, označte střed, poloměr, průměr a obvod. Nakreslím kružnici. Není moc pravidelná, ale představu máte. Toto je kružnice. Teď označíme střed. Nazveme jej 'C'. Tady máme střed. Uděláme sem šipku. Toto je střed kružnice. Kružnice je množina bodů, které jsou stejně vzdálené od středu. Vzdálenost, ve které jsou body umístěny od středu, se nazývá poloměr. Toto je tedy poloměr. Vzdálenost bodů a středu je stejná v tomto místě. I tady je stejná. Můžu jich nakreslit několik. Všechno to jsou poloměry. Vzdálenost středu a bodů kružnice. Průměr je čára, která vede přes střed kružnice. Z jedné strany na druhou. Průměr odpovídá dvěma poloměrům. Toto je průměr. Toto také. Máme jeden průměr a druhý průměr. Úsečka jdoucí středem z jedné strany kružnice na druhou. Toto je průměr. I toto je průměr. Můžu ho nakreslit třeba i takto. To by byl další průměr. Budou mít vždy stejnou délku. Poté máme obvod kružnice. Obvod znamená, jakou vzdálenost bychom museli ujít kolem kružnice, když bychom vyšli z jednoho daného bodu. To, co teď kreslím modře, je obvod kružnice. Tím jsme splnili úkol.
video