Obvod a obsah
Obvod a obsah (23/26) · 2:01

Části kružnice Vysvětlíme si pojmy týkající se kruhu a kružnice: střed, poloměr, průměr a obvod.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video