Obvod a obsah
Obvod a obsah (22/26) · 11:05

Kružnice: Poloměr, průměr a obvod Vysvětlíme si vztah mezi průměrem, poloměrem a obvodem kruhu nebo kružnice. Také si představíme číslo pí.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video