Rovinné obrazce
Rovinné obrazce (8/9) · 9:23

Příklad 4: Obtížnější úloha k procvičení výpočtu úhlů trojúhelníku Na obtížnějším příkladu si ukážeme, jak zjisti součet součet vnějších úhlů nepravidelného pětiúhelníku.

Navazuje na Úhly.
video