Rovinné obrazce
Rovinné obrazce (7/9) · 6:25

Příklad 3: Výpočet úhlů v trojúhelníku Na příkladu si ukážeme několik způsobů, jak zjistit vnitřní úhly v několika trojúhelnících.

Navazuje na Úhly.
video