Rovinné obrazce
Rovinné obrazce (6/9) · 4:55

Příklad 2: Výpočet úhlů v trojúhelníku Na příkladu si ukážeme, jak se spočítají vnitřní úhly v trojúhelníku.

Navazuje na Úhly.
video