Rovinné obrazce
Rovinné obrazce (3/9) · 2:47

Osa souměrnosti Řekneme si, co je osová souměrnost a jak zjistíme, že je útvar osově souměrný.

Navazuje na Úhly.
video