Rovinné obrazce
Rovinné obrazce (2/9) · 6:33

Klasifikace trojúhelníků - část 2 Řekneme si, jak můžeme k určení druhu trojúhelníku využít velikost jeho vnitřních úhlů.

Navazuje na Úhly.
video