Rovinné obrazce
Rovinné obrazce (1/9) · 5:32

Klasifikace trojúhelníků - část 1 Jak od sebe můžeme rozlišit různé druhy trojúhelníků? Řekneme si, jak vypadají obecné, rovnoramenné, rovnostranné, ostroúhlé, pravoúhlé a tupoúhlé trojúhelníky.

Navazuje na Úhly.
video