Rovinné obrazce
Rovinné obrazce (4/9) · 4:28

Důkaz: Součet úhlů v trojúhelníku Se znalostmi o souhlasných, vrcholových a doplňkových úhlech zjistíme, jaký je součet vnitřních úhlů v trojúhelníku.

Navazuje na Úhly.
video