Objem a povrch
Objem a povrch (5/12) · 4:18

Výpočet objemu kvádru na základě jednotkové krychle Různé možnosti, které máme ke spočítání objemu kvádru s využitím objemu jednotkové krychle.

Navazuje na Obvod a obsah.
video