Objem a povrch
Objem a povrch (2/12) · 7:22

Výpočet objemu jako součin plochy a výšky Spočítáme objem složitějších těles.

Navazuje na Obvod a obsah.
video