Přímky
Přímky (5/5) · 14:42

Zlatý řez Úvod do poměru zlatého řezu, který lze pozorovat v umění i přírodě.

video