Souřadnice
Souřadnice (2/3) · 2:24

Kvadranty v kartézské soustavě souřadnic Představíme si kvadranty v soustavě souřadnic a ukážeme si, jak se v nich orientovat.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video