Souřadnice
Souřadnice (1/3) · 6:50

Souřadnicový systém Představíme si soustavu souřadnic [x, y] a naučíme vás, jak najít souřadnice bodu a jak umístit bod do soustavy souřadnic.

Navazuje na Rovinné obrazce.
video