Podobnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků (4/13) · 9:24

Úlohy na podobnost trojúhelníků Pojďme si vyzkoušet pravidla odvozená v předchozím videu na konkrétních trojúhelnících.

Navazuje na Pythagorova věta.
video