Podobnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků (5/13) · 7:37

Úlohy na podobnost trojúhelníků 2 Další úlohy, ve kterých využijeme znalost podobnosti k dopočítání stran podobných trojúhelníků.

Navazuje na Pythagorova věta.
video