Podobnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků (6/13) · 6:05

Úloha na podobnost, kde stejné strany hrají jinou roli Co kdybychom měli pravoúhlý trojúhelník a v něm schovaný další, jemu podobný a měli bychom za úkol dopočítat chybějící údaje?

Navazuje na Pythagorova věta.
video