Podobnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků (9/13) · 10:07

Výpočet obsahu pomocí podobnosti a shodnosti V tomto příkladu si rozdělíme rovnostranný trojúhelník na 4 části, využijeme znalosti ohledně podobnosti a vypočítáme obsah tohoto trojúhelníku.

Navazuje na Pythagorova věta.
video