Podobnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků (2/13) · 9:17

Základy podobnosti trojúhelníků Co to znamená, když jsou trojúhelníky podobné? Jak se dá určit koeficient podobnosti?

Navazuje na Pythagorova věta.
video