Podobnost trojúhelníků
Podobnost trojúhelníků (3/13) · 12:14

Pravidla pro podobnost trojúhelníků Jaké informace budeme porovnávat, pokud chceme zjistit, zda si jsou dva trojúhelníky podobné?

Navazuje na Pythagorova věta.
video