Úhly II
Úhly II (5/13) · 4:43

Vrcholové, přilehlé a doplňkové úhly Na obrázku si vysvětlíme, co si máme představit pod pojmy vrcholové (též protější), přilehlé a doplňkové (též vedlejší) úhly.

Navazuje na Úhly.
Najděte úhel přilehlý k úhlu ‚BGD‘. ...Úhel ‚BGD‘... Pojďme ho najít. Tady máme ‚B‘, zde ‚G‘ a ‚D‘ máme tady. Tento úhel je úhel ‚BGD‘. Tento celý úhel. Už jsme hovořili o přilehlých úhlech. O úhlech, které mají jedno rameno společné. Například... úhel ‚AGB‘ má jedno rameno společné. Polopřímku ‚GB‘ má společnou s úhlem ‚BGD‘. Takže můžeme napsat že úhel ‚AGB‘, který můžeme nazvat také jako úhel ‚BGA‘, ‚BGA‘ a ‚AGB‘, obojí je označením tohoto úhlu. Máme zde i úhel ‚FGB‘. Má také společnou polopřímku ‚GB‘. Takže úhel ‚FGB‘, který můžeme také pojmenovat ‚BGF‘. Nebo pojďme sem, úhel ‚EGD‘ má společnou polopřímku ‚GD‘. Takže máme další úhel, úhel ‚EGD‘, nebo tady také máme tento úhel ‚FGD‘. Úhel ‚FGD‘, ten má jako poslední úhel společnou stranu ‚GD‘. Jakákoli z těchto odpovědí by byla správně. Hledali jsme jen jeden úhel, takže stačí napsat jen jeden. Pojďme k dalšímu příkladu. Najděte vrcholový úhel k úhlu ‚EGA‘. Úhel ‚EGA‘, je náš úhel. To zjistíme tak, že si představíme 2 různoběžné přímky, které se protínají v nějakém bodě. Vzniknou 4 úhly, lépe řečeno, 2 páry vrcholových úhlů. Takže pokud nás zajímá tento úhel, jeho vrcholový úhel je proti průsečíku. Jedná se o úhel, který není přilehlý. Tak to bude tento úhel. Zpět k otázce, vrcholový úhel k úhlu ‚EGA‘ bude, když si všimneme průsečíku přímek ‚EG‘ a ‚DA‘, pak úhel, který není přilehlý k úhlu ‚EGA‘, je úhel v ‚DGB‘, už ho máme označený purpurově. Takže úhel ‚DGB‘, který můžeme nazvat i úhel ‚BGD‘. Obě označení znamenají stejný úhel. Najděte úhel, který je doplňkový k úhlu ‚DFG‘. Používám jinou barvu. úhel ‚DFG‘. Promiňte, úhel ‚DFG‘. Doplňkový úhel k úhlu ‚DFG‘. Je to tento úhel. Úhel, který je "doplňkový" je takový úhel, který je k k danému úhlu přilehlý a druhá ramena jsou opačné polopřímky. Jejich vnější ramena tvoří přímku. Tak například pokud spojíme úhel ‚DGF‘ a úhel ‚DGC‘, jejich vnější ramena vytvořili tuto přímku. Tak úhel ‚DGC‘, nebo pokud se podíváme na úhel ‚DGF‘, může přímku vytvořit také v tomto směru. Pokud vezmeme úhel ‚AGF‘, tento úhel, jejich vnější polopřímky vytvoří přímku. Tak úhel ‚AGF‘ je také správně. Úhel ‚AGF‘. Udělejme ještě jeden. Najděte úhel vrcholový k úhlu ‚FGB‘. ‚FGB‘. Toto je úhel ‚FGB‘. Je to jeden z čtyř úhlů, které vznikly když ‚CF‘, ...zvýrazníme to. Je to poslední, tak už se nemusím starat o přehlednost... Když se ‚CF‘ a ‚EB‘ protly, vznikly čtyři úhly, jeden je v naší otázce, ‚FGB‘, tyto dva úhly jsou k němu přilehlé, mají společné jedno rameno, a konečně, vrcholový úhel, který leží naproti němu, takže tento úhel, úhel ‚EGC‘ nebo ho označíme jako úhel ‚CGE‘. Úhel ‚CGE‘.
video