Úhly II
Úhly II (6/13) · 3:03

Algebraický výpočet velikosti vrcholových úhlů Jak dopočítat vrcholové úhly zadané pomocí neznámé? Stačí umět vyřešit lineární rovnici.

Navazuje na Úhly.
video