Úhly II
Úhly II (3/13) · 4:42

Úhly mezi rovnoběžkami a příčkami Jak vypadají úhly mezi rovnoběžkami a příčkami? Co jsou to souhlasné úhly?

Navazuje na Úhly.
video