Úhly II
Úhly II (9/13) · 2:37

Algebraický výpočet doplňkových úhlů Vypočítáme hodnotu dvou doplňkových úhlů na základě toho, že tyto úhly dávají v součtu 180 stupňů.

Navazuje na Úhly.
video