Úhly II
Úhly II (12/13) · 7:53

Úhly mezi rovnoběžkami a jejich příčkami Souhrnné video, ve kterém si dáme dohromady veškeré znalosti a strategie pro výpočet úhlů.

Navazuje na Úhly.
video