Úhly II
Úhly II (4/13) · 2:16

Příklad: Úhly mezi příčkou a rovnoběžkami Na příkladu si ukážeme, jak se spočítají úhly mezi rovnoběžkami a příčkou.

Navazuje na Úhly.
Řekněme, že máme dvě rovnoběžné přímky, toto je jedna přímka, a toto je druhá přímka, která je rovnoběžná s první přímkou. Snažím se nakreslit ji co nejrovnější. Takže tyto dvě přímky jsou rovnoběžné. Takto si to označíme, že tyto dvě přímky jsou rovnoběžné. A teď nakreslím příčku. Toto je také přímka. Řekněme, že tento úhel má 110 stupňů. Které další úhly umíme vypočítat? První, na co si vzpomeňte, je, že souhlasné úhly jsou shodné. Tento úhel mezi touto rovnoběžkou a příčkou, bude stejný jako tento úhel mezi touto rovnoběžkou a příčkou. Takže tento úhel má také 110 stupňů. Dále víme, že vrcholové úhly jsou shodné. Jelikož tento úhel má 110 stupňů, tento úhel na opačné straně průsečíku bude mít také 110 stupňů. Tentýž princip použijeme i v tomto případě. Jelikož tento úhel má 110 stupňů, i tento bude mít 110 stupňů. Také jsme mohli říci, že tento úhel je souhlasný s tímto úhlem, takže budou také stejné. A co tyto úhly? Tento úhel, jeho vnější rameno tvoří přímku s tímto ramenem úhlu. Tento růžový úhel je vedlejší úhel k tomuto 110 stupňovému úhlu. Takže růžový úhel plus 110 se bude rovnat 180, takže růžový úhel bude mít 70 stupňů. Pak víme, že toto je jeho vrcholový úhel, takže bude mít také 70 stupňů. Tento úhel, který je pod touto rovnoběžkou a příčkou, lépe řečeno v levém dolním rohu je souhlasný s tímto úhlem, takže bude mít také 70 stupňů. Mohli bychom to spočítat i tak, že tento úhel je vedlejší k tomuto úhlu. Nyní můžeme použít několik způsobů: vrcholový úhel, vedlejší úhel nebo souhlasný úhel, abychom zjistili, že tento úhel má také 70 stupňů.
video