Úhly II
Úhly II (4/13) · 2:16

Příklad: Úhly mezi příčkou a rovnoběžkami Na příkladu si ukážeme, jak se spočítají úhly mezi rovnoběžkami a příčkou.

Navazuje na Úhly.
video