Úhly II
Úhly II (8/13) · 2:33

Příklad na výpočet úhlů s použitím algebry Příklad, ve kterém máme úhly zadané pomocí neznámé. S využitím lineárních rovnic dopočítáme jejich velikost.

Navazuje na Úhly.
video