Úhly II
Úhly II (11/13) · 4:41

Příklad na výpočet úhlů s použitím algebry 2 Na základě znalosti vztahů pro souhlasné a doplňkové úhly dopočítáme s využitím lineární rovnice požadované úhly.

Navazuje na Úhly.
video